Integritetspolicy

Välkommen till Jobwise integritetspolicy
Senast uppdaterad: 2023-09-19


Hos Jobwise respekterar vi din integritet och strävar efter att skydda din personliga information i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy förklarar vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i samband med detta.

Insamling och behandling av personuppgifter
Vi kan samla in och behandla följande typer av personuppgifter:

Personlig identifikationsinformation
De uppgifter du lämnar i kontaktformulär och omfattar all den information du delar med oss när du använder våra olika interaktionsfunktioner så som våra kontaktformulär som finns tillgängliga på våra webbplatser, applikationer, produkter eller tjänster.
Denna information kan inkludera innehållet i din korrespondens samt annan personlig information som du väljer att dela med oss när du fyller i våra formulär. Observera att fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska, eftersom vi behöver dessa uppgifter för att kunna behandla eller svara på din förfrågan på bästa sätt.

Teknisk data
IP-adress, enhetstyp, webbläsarinformation.

Användningsdata
Information om hur du använder vår webbplats.

Användning av personuppgifter
Vi kan använda din personliga information för följande ändamål:
– För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst.
– För att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.
– För att kommunicera med dig, till exempel genom att svara på dina frågor eller skicka nyhetsbrev (om du har godkänt detta).
– För att uppfylla lagliga krav eller uppfylla rättsliga skyldigheter.
-Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder
– Ditt samtycke.
– För att fullgöra ett avtal vi har med dig.
– För att uppfylla en laglig skyldighet.
– För våra legitima affärsintressen, så som att kontakta dig som lämnat dina uppgifter i våra kontaktformulär. Detta sker i enlighet med dina rättigheter och intressen.

Delning av personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt medgivande, förutom i de fall där det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla en laglig skyldighet.

Datatransfer
Vi strävar efter att behandla din information inom EU/EES. Om data överförs utanför EU/EES, säkerställer vi att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats för att skydda din information.

Säkerhet
Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, offentliggörande, ändring eller förstörelse.
Vi är fullt medvetna om betydelsen av att värna om din personliga integritet. I detta syfte har vi etablerat vissa procedurer och infört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att undvika otillbörlig åtkomst, ändring, borttagning eller överföring av dina personuppgifter. Trots våra ansträngningar att säkra din information, bör du vara medveten om att överföring av data via nätet aldrig är helt riskfri. Därför kan vi inte fullt ut garantera säkerheten för din personliga information vid överföring till vår webbplats eller till en tredje part; därför sker varje överföring på eget ansvar..

Dina rättigheter
Under GDPR har du flera rättigheter angående din personliga data, inklusive:
— Rätten att bli informerad om hur din data används.
– Rätten att få tillgång till den data vi har om dig.
– Rätten att begära korrigeringar av felaktig information.
– Rätten att begära att din data raderas.
– Rätten att invända mot eller begränsa viss behandling.
– Rätten att begära överföring av dina data till en annan organisation (dataportabilitet)

Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra externa webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av oss. Vi vill påpeka att denna integritetspolicy endast gäller för information som samlas in genom vår webbplats och inte för information som samlas in genom dessa externa webbplatser.
När du följer en länk till en annan webbplats rekommenderar vi starkt att du granskar den webbplatsens integritetspolicy för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information. Vi tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxisen hos någon tredjepartswebbplats eller tjänst.
Vi uppmanar dig att vara försiktig och att läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker, eftersom deras dataskyddsåtgärder kan skilja sig från våra.

Klagomål
Om du anser att vår hantering av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddsregler har du rätt att lämna in ett klagomål. För detta ändamål kan du först kontakta oss direkt för att vi ska ha möjlighet att åtgärda eventuella problem eller missförstånd. Vår kontaktinformation finns angiven i denna integritetspolicy.
Om du trots detta inte är nöjd med vår hantering eller respons, har du även rätt att inkomma med ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som övervakar företagens efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.
IMY syftar till att skydda individers privatliv i en digitaliserad värld och det är deras uppdrag att säkerställa att personuppgiftsbehandling sker lagligt och säkert.
Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att lämna ett klagomål på IMY:s webbplats, imy.se, där du även hittar ytterligare information om dina rättigheter och om dataskydd i allmänhet.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på:
E-post: Kontakt@jobwise.se
Ändringar i denna policy
Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på denna sida